Vážené dámy a pánové,

společnost AEZ s.r.o. byla založena v roce 1998. Její název je akronymem, tvořeným hlavním předmětem své činnosti – automatizací energetických zařízení. Společnost se zaměřuje převážně na automatizaci turbín a s tím souvisejících procesů. V tomto oboru si získala silné renomé, je generálním dodavatelem automatizace pro společnost EKOL, spol. s r.o.

Společnost se i po tomto začlenění bude snažit plnit hlavní záměr své existence. Tedy poskytovat služby pro automatizaci energetických zařízení v oblastech projekce, výroby, montáže, uvádění do provozu a servisu. V souladu s názvem skupiny, do níž společnost nyní patří, je i kladen maximální důraz na EKOLogii.

Jsme připraveni řešit Vaše požadavky tak, abyste byli s firmou AEZ s.r.o. i nadále spokojeni.
Děkuji všem našim zákazníkům za trvalou přízeň.

Ing. Oldřich Crhonek, MBA
ředitel, jednatel

Comments are closed.