V AEZ s.r.o. jsme si vědomi toho, že náš zákazník ke svému uspokojení potřebuje vyřešit svůj požadavek – spolehlivě a technicky komfortně provozovat energetické zařízení a produkovat energii. Chceme dosahovat maximálního uspokojování této potřeby, a proto:

 • Dodáváme výrobky a poskytujeme služby v oblasti automatizace energetických zařízení ve vynikající kvalitě
 • Vedení společnosti plně podporuje uplatňování principů mezinárodní normy pro zabezpečování kvality ISO 9001
 • Vedení i všichni pracovníci musí udržovat a přezkoumávat systém kvality a přijímat opatření k trvalému zlepšování tohoto systému
 • Vedení bude přezkoumávat efektivnost systému a v případě potřeby ji zlepšovat
 • Vedení bude vždy zvažovat možná rizika při podnikání a bude provádět opatření ke snižování těchto rizik
 • Všichni pracovníci se vysoce angažují v poznávání potřeb zákazníka a v jejich uspokojování
 • Všichni pracovníci musí důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti, k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví při práci
 • Vedení společnosti zajišťuje vysokou profesionalitu všech vlastních pracovníků a jejich maximální vstřícnost při komunikování se zákazníkem
 • V systému managementu kvality si klademe takové cíle, aby jejich splnění vedlo ke zlepšení nejvýznamnějších oblastí tohoto systému
 • Trvalé plnění požadavků na kvalitu je věcí všech pracovníků AEZ
 • Vedení motivuje zaměstnance k zapojení do procesu neustálého zlepšování výrobků nebo služeb a podporuje aktivity vedoucí k odpovědnému chování zaměstnanců k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti práce.

Comments are closed.